[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

New USB device found, idVendor=1004, idProduct=633e usb-storageHoi,

Een Android device heb ik met een USB kabel aan Linux computer zitten.

Aan Android kant is ingesteld op "bestandsoverdracht".
Aan Linux kant verwacht ik een USB-storage device te zien te krijgen.

Maar dat is niet zo.  :-(

Met `dmesg` zie ik:

[ 1406.005619] usb 2-2: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 1406.154589] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1004, idProduct=633e
[ 1406.154595] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=5, Product=6, SerialNumber=7
[ 1406.154598] usb 2-2: Product: LG-M250
[ 1406.154600] usb 2-2: Manufacturer: LGE
[ 1406.154602] usb 2-2: SerialNumber: LGM250MRW8snip

Bij een werkende Android device zie ik met `dmesg` dit:

[ 1506.266803] usb 2-2: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 1506.415577] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c03
[ 1506.415583] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[ 1506.415586] usb 2-2: Product: MT65xx Android Phone
[ 1506.415588] usb 2-2: Manufacturer: MediaTek
[ 1506.415591] usb 2-2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[ 1506.416511] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1506.416781] scsi host4: usb-storage 2-2:1.0
[ 1507.435662] scsi 4:0:0:0: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1507.436035] scsi 4:0:0:1: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1507.436815] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1507.437066] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1507.438181] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1507.438656] sd 4:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk


Nu dacht ik dat met behulp van `udev` op te lossen.

Inhoud van /etc/udev/rules.d/90-LG ( bestand aangemaakt door mij )

# LG
KERNEL=="sd*", SUBSYSTEMS=="scsi", DRIVERS=="usb-storage", ATTRS{idVendor}=="1004", ATTRS{idProduct}=="633e"
#
# l l

Vervolgens een `systemctl restart udev.service`

Maar nog niet het gewenste resultaat.


Wat moet er gebeuren zodat een USB device
voor Storage device aangezien wordt?Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: