[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: New USB device found, idVendor=1004, idProduct=633e usb-storageHoi Geert,

On Fri, 2018-01-26 at 13:34 +0100, Geert Stappers wrote:

> Een Android device heb ik met een USB kabel aan Linux computer
> zitten.
> 
> Aan Android kant is ingesteld op "bestandsoverdracht".
> Aan Linux kant verwacht ik een USB-storage device te zien te krijgen.
> 
> Maar dat is niet zo.  :-(
> 
> Met `dmesg` zie ik:
> 
> [ 1406.005619] usb 2-2: new high-speed USB device number 8 using
> xhci_hcd
> [ 1406.154589] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1004,
> idProduct=633e
> [ 1406.154595] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=5, Product=6,
> SerialNumber=7
> [ 1406.154598] usb 2-2: Product: LG-M250
> [ 1406.154600] usb 2-2: Manufacturer: LGE
> [ 1406.154602] usb 2-2: SerialNumber: LGM250MRW8snip
> 
> Bij een werkende Android device zie ik met `dmesg` dit:
> 
> [ 1506.266803] usb 2-2: new high-speed USB device number 9 using
> xhci_hcd
> [ 1506.415577] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bb4,
> idProduct=0c03
> [ 1506.415583] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3,
> SerialNumber=4
> [ 1506.415586] usb 2-2: Product: MT65xx Android Phone
> [ 1506.415588] usb 2-2: Manufacturer: MediaTek
> [ 1506.415591] usb 2-2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
> [ 1506.416511] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
> [ 1506.416781] scsi host4: usb-storage 2-2:1.0
> [ 1507.435662] scsi 4:0:0:0: Direct-Access   Linux  File-CD
> Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
> [ 1507.436035] scsi 4:0:0:1: Direct-Access   Linux  File-CD
> Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
> [ 1507.436815] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
> [ 1507.437066] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
> [ 1507.438181] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
> [ 1507.438656] sd 4:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
> 
> 
> Nu dacht ik dat met behulp van `udev` op te lossen.
> 
> Inhoud van /etc/udev/rules.d/90-LG ( bestand aangemaakt door mij )
> 
> # LG
> KERNEL=="sd*", SUBSYSTEMS=="scsi", DRIVERS=="usb-storage",
> ATTRS{idVendor}=="1004", ATTRS{idProduct}=="633e"
> #
> # l l
> 
> Vervolgens een `systemctl restart udev.service`
> 
> Maar nog niet het gewenste resultaat.
> 
> 
> Wat moet er gebeuren zodat een USB device
> voor Storage device aangezien wordt?

Heb er wel eens mee zitten pielen, ging toen al niet van een leien
dakje. Werkt het, als je voor Media-apparaat (MTP), wel? Voor MTP moet
je misschien eerst nog een package installeren?

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Reply to: