[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE startup instabiel in debian 9.2Heb je KDE geïnstalleerd via de Live DVD(KDE) of heb je dit vanuit een
minimal installatie gedaan?


On 11/16/2017 12:34 AM, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Eric:
>> Ik gebruik KDE als mijn desktop-omgeving.  Sinds ik debian stretch 
>> geïnstalleerd heb is de startup van KDE instabiel.
>>
>> Soms krijg ik alleen een zwarte achtergrond met de kde "throbber" in het 
>> wit en gebeurt er verder niets
>>
>> Soms krijg ik een zwarte achtergrond en thunderbird (die ik automatisch 
>> opstart), zonder decoraties, zonder taakbalk.
>>
>> Soms krijg ik een redelijk normaal ogende desktop, maar hebben windows 
>> geen decoraties.
> Ik heb iets dergelijks ook wel eens gezien. Sommige pakketten, die KDE
> nodig heeft, zijn dan niet geïnstalleerd. Bijvoorbeeld kwin, dat zorgt voor
> de windowdecoraties.
>
> Ik zou zeggen, voer dit commando uit, dan is alles weer compleet:
>
> # apt-get install kde-full
>


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: