[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: imap cyrus permissies

On 18-9-2017 13:35, Paul van der Vlis wrote:
certificaten kopieert, en de betrokken programma's zoals Cyrus en
Postfix herstart. Dat programma's problemen geven heb ik nog nooit

Postfix hoeft niet herstart te worden na een certificate refresh. :-)

MJ


Reply to: