[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: letsencrypt wilnie, zit (oude) cert soms in de wegOp 15-09-17 om 18:29 schreef Gijs Hillenius:

> Die moet ik nu nog goed in de diverse apache configuraties zien te
> duwen. Dat is iets voor later..

Wat het certbot script doet is de inhoud van de HTTP vhost kopieren, en
dan dit eromheen zetten:

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>

<inhoud HTTP vhost>

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/freecafe.nl/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/freecafe.nl/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
</IfModule>


Groeten,
Paul-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: