[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoge resolutie schermOn Thu, Sep 08, 2016 at 09:19:50PM +0200, Paul van der Vlis wrote:

|| Op 08-09-16 om 20:50 schreef Vincent Zweije:
|| > On Thu, Sep 08, 2016 at 04:28:19PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
|| >
|| > || Een klant wil graag een desktop met groot scherm met hoge resolutie.
|| > || Bijvoorbeeld 2500x1600 of zelfs 3800x2160.
|| > ||
|| > || Hebben jullie hier actuele ervaring mee? Eerder waren de browsers een
|| > || probleem, maar daar zijn nu nieuwe versies van.
|| > ||
|| > || Of wellicht dat het met testing gaat?
|| >
|| > Ik heb thuis een 2560x1440 staan, en ondervind geen problemen. Debian
|| > testing, dat wel.
||
|| Zijn de letters niet erg klein?
|| Welke desktop draai je?
|| Heb je het ook weleens met Debian stable geprobeerd?

Er zit een passend formaat scherm aan. De letters zijn aan de kleine
kant, maar dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ik mag aannemen dat firefox
eventueel is in te stellen op een groter font?

Mijn desktop is kdm/openbox, geen flashy omgeving.

Stable draai ik daar niet; ik houd absoluut niet van herinstalleren,
daarom draai ik ook Debian (testing). :-)

Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: