[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoge resolutie schermOn Thu, Sep 08, 2016 at 04:28:19PM +0200, Paul van der Vlis wrote:

|| Een klant wil graag een desktop met groot scherm met hoge resolutie.
|| Bijvoorbeeld 2500x1600 of zelfs 3800x2160.
||
|| Hebben jullie hier actuele ervaring mee? Eerder waren de browsers een
|| probleem, maar daar zijn nu nieuwe versies van.
||
|| Of wellicht dat het met testing gaat?

Ik heb thuis een 2560x1440 staan, en ondervind geen problemen. Debian
testing, dat wel.

Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: