[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Saturday 21 November 2015 22:06:37 Frank Voncken wrote:
> Wat zijn GLX-alternatives? Is dit van toepassing op de GTX 950M die ik heb ?
> Er bestaat in het Debian pakkettenbron ook glx-alternative-nvidia. Wat is
> het verschil met glx-alternatives?

glx-alternatives is een source code 'package' vanwaar 1 of meerdere binary 
packages (.deb) van worden gemaakt. glx-alternative-nvidia is zo'n binary 
package die van glx-alternatives wordt gemaakt (gecompileerd).
glx-alternatives geeft de gebruiker de mogelijkheid om tussen verschillende 
implementaties te kiezen. Je hoeft je hier verder niet druk over te maken.

> Blijkbaar kan men kiezen tussen GLX-alternatives en
> nvidia-graphics-driver. Wanneer kiest men voor ene, en wanneer voor de
> andere? Het pakket nvidia-graphics-drivers ken ik niet. Kan men met dit
> pakket verschillende drivers kiezen, ook die in experimentele fase?

Als je de nvidia drivers wilt gebruiken van debian packages, dan hoef je 
alleen maar 'aptitude install nvidia-driver' te doen. Als je in je 
/etc/apt/sources.list ook een regel hebt staan met experimental, dan kan je 
inderdaad ook drivers van experimental installeren en dat doe je dan met 
'aptitude install nvidia-driver -t experimental'. 
Voor jouw kaart heb je inderdaad de 352.X drivers nodig die op dit moment 
alleen in experimental aanwezig zijn.
Als je dat doet zal je zien dat er nog (veel) meer pakketten geinstalleerd 
worden, waaronder ook pakketten van glx-alternatives. Daar hoef je zelf verder 
niks meer aan te doen, dat wordt voor je gedaan.

> Wat betekent dit voor de Debian-methode voorgesteld in
> https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers (met nvidia installer) of
> voor de methode van Henk (ook met nvidia installer; ik begrijp dat in
> geval van nvidia installer ook aangeraden wordt om het pakket
> nvidia-installer-cleanup te gebruiken)? Of kan ik beter wachten tot een
> en ander verschijnen in debian packages?

Het gebruik van de installer van de nvidia site is een andere manier om nvidia 
drivers te installeren. Ik gebruik het zelf niet, ik gebruik de debian 
packages, maar ik heb er verder geen negatieve verhalen over gehoord.
nvidia-installer-cleanup is 1 van de pakketten van de debian packages die de 
boel opruimt van de installer van de nvidia site omdat die 2 methoden elkaar 
'bijten'. 
Ikzelf geef de voorkeur aan de debian packages omdat je dan ook automatisch 
upgrades krijgt zodra de packages daarvoor gemaakt zijn en ook omdat het echte 
debian packages zijn die dus prima integreren met de rest van debian (dus ook 
met aptitude/apt-get). Ik denk dat je bij de installer van de nvidia site zelf 
in de gaten moet houden wanneer er een nieuwe versie is en die dan ook (op 
dezelfde manier) moet installeren.

> Ik probeer dit alles te begrijpen voor ik eraan begin. Ik hoop dat ik
> niet vervelend ben...

Heel goed! En je bent absoluut niet vervelend :-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: