[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: piep in xterm



On Sat, Dec 20, 2014 at 06:29:26PM +0100, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Geert Stappers:
> > Jan-Rens Reitsma:
> > > Geert Stappers:
> > > >    echo -e  "\a"
> > > >
> > > > maar voor mij is er geen piep te horen.
> > > > Bij jullie wel?
> > > 
> > > Ja, dwz een soort "piepje"! :-)
> > 
> > En in welke "grafische omgeving" is dat?  (GNOME, KDE, XFCE, enz )
> 
> Naast Fluxbox heb ik LXDE, XFCE en KDE. In alle vier geeft
> 'echo -e "\a"' dat piepje in xterm.
> 
> Maar ik ontdek wat anders. De piep is wel hoorbaar met dit commando in
> xterm, uxterm, gnome-terminal en mate-terminal.

Daarvan 'xterm' ge-installeerd, geprobeerd en piep gehoord.


> Maar niet vanuit konsole, lx-terminal en xfce4-terminal.

Dank je wel voor het melden van die observatie.


Van 'konsole' heb ik elders in deze thread gelezen dat het piepje in te
stellen is. Misschien dat default uitstaat, vandaar de stilte.

xfce4-terminal heeft er geen instelmogelijkheid voor.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: