[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: piepGeert Stappers:
> Jan-Rens Reitsma:
> > Geert Stappers:
> > >    echo -e  "\a"
> > >
> > > maar voor mij is er geen piep te horen.
> > > Bij jullie wel?
> > 
> > Ja, dwz een soort "piepje"! :-)
> 
> En in welke "grafische omgeving" is dat?  (GNOME, KDE, XFCE, enz )

Naast Fluxbox heb ik LXDE, XFCE en KDE. In alle vier geeft
'echo -e "\a"' dat piepje in xterm.

Maar ik ontdek wat anders. De piep is wel hoorbaar met dit commando in
xterm, uxterm, gnome-terminal en mate-terminal.
Maar niet vanuit konsole, lx-terminal en xfce4-terminal.


Reply to: