[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: piepOn Fri, Dec 19, 2014 at 04:33:31PM +0100, Jan-Rens Reitsma wrote:
> On 12/17/2014 09:32 PM, Geert Stappers wrote:
> >
> >Hallo,
> >
> >
> >`echo -e "\a"` geeft een piep in de tekst console.
> >
> >op dezelfde computer X window system opgestart,
> >(tekst) terminal ge-opend. opnieuw
> >
> >    echo -e  "\a"
> >
> >maar voor mij is er geen piep te horen.
> >Bij jullie wel?
> 
> Ja, dwz een soort "piepje"! :-)
> 

En in welke "grafische omgeving" is dat?  (GNOME, KDE, XFCE, enz )


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: