[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Geknutsel met vragenOn Sat, Dec 06, 2014 at 07:21:30PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Op 06-12-14 om 17:34 schreef Geert Stappers:
> > On Sat, Dec 06, 2014 at 05:02:58PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
          [ ... ] 
> >> Iemand nog tips?
> > 
> > Nou, ik zou negatieve woorden vermijden. Door bijvoorbeeld bij
> >   Er zijn een paar dingen die me nog storen:
> > te kiezen voor
> >   Er zijn een paar dingen die me nog onduidelijk zijn:
> 
> Zit wat in ;-)
> 
> > Verder hebben we allemaal rekening te houden met
> >   http://en.wikipedia.org/wiki/Robustness_principle
> 
> -----
> Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from
> others (often reworded as "Be conservative in what you send, be liberal
> in what you accept").
> -----
> Dit begrijp ik niet helemaal in deze context.

Het komt er op neer dat het ons zelf is
om "onze mailinglist" leefbaar te houden.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: