[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debchange --incrementOn Sat, Dec 06, 2014 at 07:43:53PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Op 06-12-14 om 17:34 schreef Geert Stappers:
> 
> >> In de manual staat dat hij alleen naar genoemde variabelen kijkt bij
> >> --newversion en --increment, maar het gaat niet goed.
> > 
> > In regel
> >  debchange --local ~bpo70+ --distribution $RELEASE
> > ontbreekt
> >  --increment
> > ...
> 
> Als ik '--local' vervang door '--increment' dan zie ik wel wat warnings
> maar uiteindelijk lukt het wel. Alleen komt er dan geen "bpo70+1" in de
> naam en dat is wel nodig voor een backport.
> Verder komt er dan wel "Non-maintainer upload" in de changelog, wat op
> zich een goede zaak is lijkt me.
> 
> Ook '--bpo' doet niet wat ik zou verwachten.
> 

Neem a.u.b. de tijd om uit te leggen wat wat er aan de hand is.

Laat de beginsituatie zien, het commando, het resultaat
en het verwachte resultaat.

   head debian/changelog
   debchange --increment  --....    ....
   head debian/changelog
   # wat verwacht wasGroeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: