[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Attached SCSI removable disk niet in /proc/partitionsOn Saturday 22 November 2014 12:28:31 Huub Reuver wrote:
> Beter is dan via een netwerkschijf/wifi bestanden over te zetten.
> (ES file explorer kan dat, maar heeft root access nodig)

ES File Explorer heeft geen root access nodig, althans ik gebruik het en heb 
mijn android device (nog) niet ge-root.

Ga in ES File Explorer naar Network -> Remote Manager en kies 'Turn On'.
Je krijgt dan een ftp adres te zien waarmee je je android device kan benaderen 
... en heel eenvoudig bestanden over zetten.

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: