[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Attached SCSI removable disk niet in /proc/partitionsHoi,

Een Android device via USB aangesloten. In /var/log/syslog komt o.a.

Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803243] sd 20:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803871] sd 20:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

maar in /proc/partitions zie ik die "disk" niet terug.

Ik denk dat ik aan de Debian kant moet veranderen. De andriod is op mijn computer
op de zaak wel zichtbaar als disk. Maar waarom weet ik niet, dus weet ook
niet wat ik op de computer hier moet toevoegen. Tips zijn wel welkom.


Aanvullende informatie:
* Android device is "USB storage"

* Computer kant:
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795536] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c03
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795555] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795559] usb 2-1.1: Product: MT65xx Android Phone
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795562] usb 2-1.1: Manufacturer: MediaTek
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795565] usb 2-1.1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.796513] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.796806] scsi20 : usb-storage 2-1.1:1.0
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.794759] scsi 20:0:0:0: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.795286] scsi 20:0:0:1: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.795822] sd 20:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.796308] sd 20:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803243] sd 20:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803871] sd 20:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
nero:~
# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name

  8    0 312571224 sda
  8    1   248832 sda1
  8    2     1 sda2
  8    5 312320000 sda5
 254    0   339968 dm-0
 254    1  8785920 dm-1
 254    2  2928640 dm-2
 254    3  8208384 dm-3
 254    4   389120 dm-4
 254    5 291663872 dm-5
nero:~
# 
nero:~
# Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: