[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hardware decoding videokaartOn Friday 21 November 2014 19:42:49 Paul van der Vlis wrote:
> > Nee, decoding is weergave
> 
> Dat leek mij ook. Maar ik zie op de Chromium URL:
> Accelerated video decode is unavailable on Mac and Linux [1] [2]
> En dat kon ik me toch haast niet voorstellen...

Hardware decoding wordt al door vrij veel media players een tijdje 
ondersteund. De ondersteuning daarvoor in andere applicaties zoals browsers is 
nog lang niet zover. En zoals je in de bugs kan lezen was/is het geen 
prioriteit. Zal ook wel komen omdat eerst iedere video kaarten fabrikant zijn 
eigen API maakte. 

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: