[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Attached SCSI removable disk niet in /proc/partitionsOn Sat, 2014-11-22 at 10:12 +0100, Geert Stappers wrote:
> Hoi,
> 
> Een Android device via USB aangesloten. In /var/log/syslog komt o.a.
> 
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803243] sd 20:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803871] sd 20:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
> 
> maar in /proc/partitions zie ik die "disk" niet terug.
> 
> Ik denk dat ik aan de Debian kant moet veranderen. De andriod is op mijn computer
> op de zaak wel zichtbaar als disk. Maar waarom weet ik niet, dus weet ook
> niet wat ik op de computer hier moet toevoegen. Tips zijn wel welkom.
> 
> 
> Aanvullende informatie:
> * Android device is "USB storage"
> 
> * Computer kant:
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795536] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c03
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795555] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795559] usb 2-1.1: Product: MT65xx Android Phone
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795562] usb 2-1.1: Manufacturer: MediaTek
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.795565] usb 2-1.1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.796513] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
> Nov 22 10:02:27 nero kernel: [3500670.796806] scsi20 : usb-storage 2-1.1:1.0
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.794759] scsi 20:0:0:0: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.795286] scsi 20:0:0:1: Direct-Access   Linux  File-CD Gadget  0000 PQ: 0 ANSI: 2
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.795822] sd 20:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.796308] sd 20:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803243] sd 20:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
> Nov 22 10:02:28 nero kernel: [3500671.803871] sd 20:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
> nero:~
> # cat /proc/partitions 
> major minor #blocks name
> 
>  8    0 312571224 sda
>  8    1   248832 sda1
>  8    2     1 sda2
>  8    5 312320000 sda5
> 254    0   339968 dm-0
> 254    1  8785920 dm-1
> 254    2  2928640 dm-2
> 254    3  8208384 dm-3
> 254    4   389120 dm-4
> 254    5 291663872 dm-5
> nero:~#

Help me even, dit te begrijpen. Je veronderstel bovenstaande, maar in
dit rijtje staat geen sdb en sdc. Of het zou een dm device moeten zijn?

En /dev/sdb of /dev/sdc zonder cijfer, heeft geen partitie(s)?

Wat zegt gdisk /dev/sdb -l in deze?

Met vriendelijke groet,

Frans van Berckel


Reply to: