[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: advies over fstab in relatie met ssd in JessieOn Sat, Nov 08, 2014 at 02:08:28PM +0100, Frank Voncken wrote:
> Geert Stappers schreef op vr 07-11-2014 om 19:51 [+0100]:
> > On Sat, Nov 01, 2014 at 01:48:13PM +0100, familie Voncken wrote:
> > > 
> > > # /etc/fstab: static file system information.
> > > #
> > > # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
> > > /dev/disk/by-uuid/e81a7f70-5b6e-4d25-b861-a7eaa23ffb5c /mnt/e81a7f70-5b6e-4d25-b861-a7eaa23ffb5c auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
> > > 
> > > Mijn vraag is nu of dit alles goed ingevuld is.
> > > 
> > 
> > Voor wat het waard is:
> > De laatste /etc/fstab zou ik veranderen in iets als
> > 
> >  /dev/disk/by-uuid/e81a7f70-5b6e-4d25-b861-a7eaa23ffb5c /srv/documenten auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
> > 
> > of is anders waarbij /mnt/e81a7f70-5b6e-4d25-b861-a7eaa23ffb5c vermeden wordt.
> 
> 
> Waarom moet die als naam vermeden worden?

Moet niet, mag wel. Het voordeel van een directory naam als 'documenten' is
dat ik die mij wel wat zegt. ( e81a7f70-5b6e-4d25-b861-a7eaa23ffb5c zegt me niks )

> > 
> > Hoe dat in de Gnome applicatie "Schijven" te doen, weet ik niet. Vanaf de command line is er
> > 
> >  mkdir -p /srv/documenten
> > 
> > nodig om het mount point aan te maken. Mount point zal vertaalt iets als aankoppelingspunt zijn.
> 
> 
> Als ik het goed heb begrepen, zijn hier twee stappen nodig:
> "/srv/documenten" invoegen in de laatste fstab-regel zoals in het
> voorbeeld hierboven en dan binnen /etc/ directory de commando "mkdir
> -p /srv/documenten" uitvoeren? Dus om binnen /etc/ een nieuwe directory
> aan te maken? Wat betekent -p? Zie je, ik moet nog veel leren!

Die -p is van "make also Parent directory". Ander voordeel van die optie
is dat je geen foutmelding krijgt bij meerdere keren aanroepen. ( Het
voorkomt dat er een "directory allready exists" komt. )Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: