[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dovecot export & importOn Sun, November 2, 2014 10:05, Frans van Berckel wrote:
> Nu draait ik op de oude partitie onder andere een dovecot imap server.
> Ik heb al even gekeken, maar een cp -a van /var/vmail naar de nieuwe
> partitie gaat niet echt werken. Gaat om versie verschillen, dus kan ik
> me wel iets bij voorstellen.

Waarom gaat dat niet werken? Volgens mij zijn zowel het mbox als
Maildir-formaat (weet niet welke je gebruikt) al jaren zoniet decennia
onveranderd. Naar mijn ervaring werkt zo'n kopie juist prima.


Thijs


Reply to: