[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: rsyncen en bestandsveranderingenOn 12-10-14 12:04, Geert Stappers wrote:
> Zo als ik dat lees staat er: "Mijn probleem zit in die en die hoek,
> met welk gereedschap zou het aan te pakken zijn?". Vandaar deze
> link: https://git-annex.branchable.com/assistant/  van die webpagina
> 
>   The git-annex assistant creates a synchronised folder on each of
>   your OSX and Linux computers, Android devices, removable drives,
>   NAS appliances, and cloud services. The contents of the folder are
>   the same everywhere. It's very easy to use, and has all the power of

Ik dacht ook meteen aan git-annex, al heb ik dat zelf nog nooit gebruikt.

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: