[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wheezy dovecot | plugin MailLog werkt niet?Hallo allemaal,

Misshcine heeft iemand hier een idee: ik probeer bij dovecot de MailLog plugin te activeren: http://wiki2.dovecot.org/Plugins/MailLog

Hieronder de output van dovecot -n, waar je volgens mij kunt zien dat alles geconfigureerd is zoals t moet:
- mail_plugins = ... mail_log & notify
- plugin config: mail_log_events / mail_log_fields geconfigureerd
en toch wordt er niks gelogged...?

root@mail:/etc/dovecot/conf.d# doveadm log find
Debug: /var/log/dovecot/dovecot.debug
Info: /var/log/dovecot/dovecot.info
Warning: /var/log/dovecot/dovecot.err
Error: /var/log/dovecot/dovecot.err
Fatal: /var/log/dovecot/dovecot.err
root@mail:/etc/dovecot/conf.d#

Ga er vanuit dat de MailLog logfiles dus in een van deze bestanden terecht zullen komen, waarschijnlijk /var/log/dovecot/dovecot.info

Daar verschijnt echter niks over verwijderen, hernoemen, etc, etc . :-( (hierin verschijnen wel de 'normale' info meldingen, zoals logins en disconnections.

Weet iemand waarom de MailLog plugin niks méér lijkt te loggen (met name: delete undelete expunge copy mailbox_delete mailbox_rename)

Hieronder dovecot -n:

root@mail:/var/log/dovecot# dovecot -n
# 2.1.17: /etc/dovecot/dovecot.conf
# OS: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian 7.6 xfs
auth_debug = yes
auth_master_user_separator = *
auth_mechanisms = plain login
auth_username_format = %Ln
auth_verbose = yes
debug_log_path = /var/log/dovecot/dovecot.debug
deliver_log_format = %f | %s | msgid=%m: %$
disable_plaintext_auth = yes
info_log_path = /var/log/dovecot/dovecot.info
lda_mailbox_autocreate = yes
lda_mailbox_autosubscribe = yes
log_path = /var/log/dovecot/dovecot.err
login_greeting = Dovecot ready.
mail_gid = vmail
mail_location = maildir:/var/vmail/%n/Maildir:LAYOUT=fs:DIRNAME=mAildir
mail_plugins = acl lazy_expunge zlib quota mail_log notify
mail_uid = vmail
managesieve_notify_capability = mailto
managesieve_sieve_capability = fileinto reject envelope encoded-character vacation subaddress comparator-i;ascii-numeric relational regex imap4flags copy include variables body enotify environment mailbox date ihave
namespace {
 list = children
 location = maildir:/var/vmail/%%u/Maildir:LAYOUT=fs:DIRNAME=mAildir:INDEX=/var/vmail/%u/shared/%%u
 prefix = shared/%%n/
 separator = /
 subscriptions = no
 type = shared
}
namespace inbox {
 inbox = yes
 location =
 mailbox "Deleted items" {
  special_use = \Trash
 }
 mailbox Drafts {
  special_use = \Drafts
 }
 mailbox Junk {
  special_use = \Junk
 }
 mailbox Sent {
  special_use = \Sent
 }
 mailbox "Sent items" {
  special_use = \Sent
 }
 mailbox Trash {
  special_use = \Trash
 }
 mailbox inbox {
  auto = subscribe
 }
 prefix =
 separator = /
 type = private
}
passdb {
 args = /etc/dovecot/master-users
 driver = passwd-file
 master = yes
}
passdb {
 args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
 driver = ldap
}
plugin {
 acl = vfile
 acl_shared_dict = file:/var/lib/dovecot/db/shared-mailboxes.db
 mail_log_events = delete undelete expunge copy mailbox_delete mailbox_rename
 mail_log_fields = uid box msgid from subject
 quota = maildir
 quota_rule = ?:storage=5G
 quota_rule2 = Trash:storage=+100M
 quota_warning = storage=97%% quota-warning 97 %u
 quota_warning2 = storage=95%% quota-warning 95 %u
 quota_warning3 = storage=90%% quota-warning 90 %u
 quota_warning4 = storage=85%% quota-warning 85 %u
 quota_warning5 = storage=80%% quota-warning 80 %u
 quota_warning6 = -storage=100%% quota-warning below %u
 sieve = ~/.dovecot.sieve
 sieve_default = /var/lib/dovecot/default.sieve
 sieve_dir = ~/sieve
}
protocols = " imap lmtp sieve"
service auth {
 unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
 }
 unix_listener auth-userdb {
  group = vmail
  mode = 0666
  user = vmail
 }
}
service imap-login {
 process_limit = 500
 process_min_avail = 2
}
service quota-warning {
 executable = script /usr/local/bin/quota-warning.sh
 unix_listener quota-warning {
  user = vmail
 }
 user = dovecot
}
shutdown_clients = no
ssl_cert = </etc/dovecot/dovecot.pem
ssl_key = </etc/dovecot/private/dovecot.pem
userdb {
 args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%n allow_all_users=yes
 driver = static
}
verbose_proctitle = yes
protocol lda {
 mail_plugins = acl lazy_expunge zlib quota mail_log notify sieve quota
}
protocol imap {
 mail_max_userip_connections = 30
 mail_plugins = acl lazy_expunge zlib quota mail_log notify imap_quota imap_acl
}


Reply to: