[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

IPMIOn Fri, Sep 26, 2014 at 02:55:40PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> op 26-09-14 12:37, Geert Stappers schreef:
> > 
> > Zo ver als ik het kan volgen, c.q. waar ik nu pas achter kom
> > 
> > Legenda voor de tekening:
> > 
> > C: Computer
> > S2: Serial port 2
> > SL: Serial line
> > VT: VT100 (emulator)
> > OM: Out-of-band Management, http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-band_management
> > NW: netwerk aansluiting
> > 
> > 
> > Tekening:
> > 
> > C -- S2 ---- SL ---- VT -- OM -- NW
> > 
> > 
> > Dat allemaal in dezelfde fysieke kast c.q. mainboard.
> 
> Correct, dat was mijn plan.
> 
> Die Out-of-band Management oplossing is overigens IPMI, en dan nog
> specifieker: SOL (Serial over LAN).
> http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface
> http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_over_LAN
> 
> In je schema mist wellicht nog de IPMI-client, die de SOL connectie hier
> weer op mijn scherm zet. Ik gebruik afwisselend FreeIPMI en IPMItool, ik
> heb nog geen favoriet.

Naar IPMI ben ik wel benieuwd.
Ik het subject aangepast en de thread gebroken.

We gaan zien wat er aan ervaringsberichten voorbij komt.


> Maar ik heb dus ook het Java programma "Redirection Viewer" gebruikt wat
> uiteindelijk geen serial console bleek weer te geven, maar een raar
> soort VNC.
> 
> Nu ik weer vrije IPMI tools gebruik zie ik het volgende via de serial
> console:
> - het starten van de machine
> - het BIOS
> - GRUB
> - Een melding dat Linux start, en initrd
> - GEEN meldingen van initrd (deze komen wel op het scherm)
> - GEEN meldingen van startende services (maar die zie ik ook niet op
>   het scherm, dit ligt dus wellicht niet aan de serial console)
> - welkomst melding van Debian
> - login prompt.
> 
> Met "het scherm" bedoel ik een VGA scherm wat aan de server hangt.
> 
> Er zijn nu dus twee dingen die ik nog wil uitzoeken:
> - waarom geen meldingen van startende services?
> - waarom zie ik de meldingen van initrd niet via de seriele console?

Daar kom ik in een andere E-mail op terug.


> Groet,
> Paul.

Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: