[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Alternatieve android firmwareOn Friday 29 November 2013 16:01:40 Paul van der Vlis wrote:
> Het schijnt ook wel mogelijk te zijn Debian te installeren, maar of dat
> bruikbaar is als telefoon?

Dat heet lildebi [1] en is een android app [2] waarmee je een debian chroot 
maakt op je android toestel. Het is dus geen Debian telefoon oid.

HTH,
  Diederik

[1] https://github.com/guardianproject/lildebi
[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.lildebi
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: