[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix e-mail NIET laten doorsturenOp 2013-11-20 om 19:03 schreef Frans van Berckel:
> On Wed, 2013-11-20 at 18:50 +0100, Geert Stappers wrote:
> > Hoi,
> > 
> > Postfix kan heel goed E-mail aannemen en die weer doorsturen.
> > Daar is ie ook MTA, Mail Transfer Agent, voor.
> > 
> > Hoe kun je echher tegen Postfix zeggen dat ie iets niet meer verder
> > moet versturen?
> > 
> > Ik zoek een mogelijkheid om wat reeds ge-accepteerd is, niet meer
> > ver te verwerken.  Dat is inderdaad niet netjes om te doen.
> > 
> > Probleem is een applicatie die e-mail naar no-reply@example.com wil
> > hebben en doet dat door het op localhost van Postfix aan te bieden.
> > example.com bounced echter e-mail voor no-reply.
> > 
> > Het plan is wel e-mail van de applicatie te accepteren, maar niet de
> > moeite doen die specifieke e-mail te gaan afleveren.
> > 
> 
> Geert,

Hallo Frans,
Hallo mailinglist,


> Zoiets als do-not-reply: /dev/null in /etc/aliases, bijvoorbeeld van ..
> 
> http://www.serverwatch.com/columns/article.php/3844371/Forwarding-a-Postfix-Virtual-Alias-to-devnull.htm
> 

Die oplossing zou aan de kant van "example.com" moeten gebeuren,
daar kan ik niet bij. Dat ik niet duidelijk in het probleem gemeld.

Het voorstel van Thijs ( http://lists.debian.org/debian-user-dutch/2013/11/msg00021.html )
ga ik verder uitwerken.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: