[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian dovecot en self compiledHoi Wouter, lijst,

Persoonlijk zou ik /opt gebruiken voor dit soort dingen, maar zoiets is
zeker ook mogelijk.
Ah, dank, /opt is natuurlijk veel logischer.

Wat belangrijk is, is dat die library niet in het system-wide library
path staat. Dat betekent dat je self-compiled dovecot die library zonder
hulp ook niet gaat vinden; dat oplossen doe je met de LD_LIBRARY_PATH
variabele. Je start dovecot dan als volgt:

LD_LIBRARY_PATH=/opt/dovecot-self/lib:$LD_LIBRARY_PATH dovecot

(er vanuit gaande dat de te starten binary inderdaad "dovecot" is)

Juist, maar dat probleem was ik nog niet eens tegenaan gelopen, want wat ik vooral bedoelde te vragen is: hoe KRIJG ik dovecot geinstalleerd in /opt/dovecot

En ik heb zojuist ./configure --prefix=/opt ontdekt. :-)

Met deze twee ingredienten gecombineerd hoop ik weer een eindje verder te komen. Overigens: ENORM leuke quote in je signature.

MJ


Reply to: