[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian dovecot en self compiledOn 10-07-13 18:52, mourik jan heupink wrote:
> Mijn vraag is: is er een manier om mijn self compiled dovecot op een
> andere locatie geinstalleerd te krijgen? bv alles onder
> /usr/local/mysite/dovecot? Of is er een andere manier om dit op te
> lossen..?

Persoonlijk zou ik /opt gebruiken voor dit soort dingen, maar zoiets is
zeker ook mogelijk.

Wat belangrijk is, is dat die library niet in het system-wide library
path staat. Dat betekent dat je self-compiled dovecot die library zonder
hulp ook niet gaat vinden; dat oplossen doe je met de LD_LIBRARY_PATH
variabele. Je start dovecot dan als volgt:

LD_LIBRARY_PATH=/opt/dovecot-self/lib:$LD_LIBRARY_PATH dovecot

(er vanuit gaande dat de te starten binary inderdaad "dovecot" is)

-- 
This end should point toward the ground if you want to go to space.

If it starts pointing toward space you are having a bad problem and you
will not go to space today.

  -- http://xkcd.com/1133/


Reply to: