[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repository vs. zelf gebouwdOn 20-06-13 23:18, Wouter Verhelst wrote:
> On 20-06-13 14:54, Diederik de Haas wrote:
>> On Thursday 20 June 2013 12:37:03 Paul van der Vlis wrote:
>>> Datzelfde package zit ook in een repostory wat ik gebruik. Nu wil hij
>>> toch steeds 'upgraden', en ik snap niet waarom. De versies zijn toch
>>> gelijk?
>>
>> 'apt-cache policy' ?
>> Maw als de prioriteit van het package in de repository hoger is dan je eigen 
>> gebouwde pakket zal apt altijd willen upgraden.
> 
> In detail:
> 
> dpkg houdt wat metadata bij over een pakket, onder andere de grootte
> ("Installed-Size"), de maintainer, en nog wat zaken. Als je iets aanpast
> aan het pakket, dan is de kans dat iets van die metadata anders is dan
> het package in de repository.

Ik heb niets aangepast, maar ik heb niet gesigned ("dpkg-buildpackage
-us -uc") dus is er wel iets anders.

Als ik had willen tekenen had ik het package moeten aanpassen, ik heb
immers niet de PGP key van de maintainer.

Het viel me op dat de SHA-checksums anders waren in het dsc-file.

> Vanaf het ogenblik dat een pakket andere metadata heeft in de
> geïnstalleerde versie dan in de repository, is het wat apt betreft een
> kandidaat voor upgrades. 

Aha.

> Als de versienummer in de repository lager is
> dan de geïnstalleerde versie, dan zal de "upgrade" alleen uitgevoerd
> worden als de prioriteit van het pakket (volgens "apt-cache policy")
> hoger is dan 1000. Die situatie doet zich onder normale omstandigheden
> (i.e., zonder dat je daar expliciet voor gevraagd hebt) niet voor.
>
> Als de versienummer het zelfde is maar bepaalde metadata niet, dan is
> het dus wat apt betreft een kandidaat voor upgrades.
> 
> Verder is het zo dat apt standaard een prioriteit van 100 toekent aan
> pakketten die reeds geïnstalleerd zijn, en een prioriteit van 500 aan
> pakketten die dat niet zijn (maar wel beschikbaar zijn).
> 
> Vandaar dat jouw pakket dus geüpgraded wordt.

Bedankt voor de uitgebreide informatie!

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.

-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl


Reply to: