[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repository vs. zelf gebouwdOn Thursday 20 June 2013 12:37:03 Paul van der Vlis wrote:
> Datzelfde package zit ook in een repostory wat ik gebruik. Nu wil hij
> toch steeds 'upgraden', en ik snap niet waarom. De versies zijn toch
> gelijk?

'apt-cache policy' ?
Maw als de prioriteit van het package in de repository hoger is dan je eigen 
gebouwde pakket zal apt altijd willen upgraden.

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6


Reply to: