[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repository vs. zelf gebouwdOn 20-06-13 14:54, Diederik de Haas wrote:
> On Thursday 20 June 2013 12:37:03 Paul van der Vlis wrote:
>> Datzelfde package zit ook in een repostory wat ik gebruik. Nu wil hij
>> toch steeds 'upgraden', en ik snap niet waarom. De versies zijn toch
>> gelijk?
> 
> 'apt-cache policy' ?
> Maw als de prioriteit van het package in de repository hoger is dan je eigen 
> gebouwde pakket zal apt altijd willen upgraden.

In detail:

dpkg houdt wat metadata bij over een pakket, onder andere de grootte
("Installed-Size"), de maintainer, en nog wat zaken. Als je iets aanpast
aan het pakket, dan is de kans dat iets van die metadata anders is dan
het package in de repository.

Vanaf het ogenblik dat een pakket andere metadata heeft in de
geïnstalleerde versie dan in de repository, is het wat apt betreft een
kandidaat voor upgrades. Als de versienummer in de repository lager is
dan de geïnstalleerde versie, dan zal de "upgrade" alleen uitgevoerd
worden als de prioriteit van het pakket (volgens "apt-cache policy")
hoger is dan 1000. Die situatie doet zich onder normale omstandigheden
(i.e., zonder dat je daar expliciet voor gevraagd hebt) niet voor.

Als de versienummer het zelfde is maar bepaalde metadata niet, dan is
het dus wat apt betreft een kandidaat voor upgrades.

Verder is het zo dat apt standaard een prioriteit van 100 toekent aan
pakketten die reeds geïnstalleerd zijn, en een prioriteit van 500 aan
pakketten die dat niet zijn (maar wel beschikbaar zijn).

Vandaar dat jouw pakket dus geüpgraded wordt.

-- 
This end should point toward the ground if you want to go to space.

If it starts pointing toward space you are having a bad problem and you
will not go to space today.

  -- http://xkcd.com/1133/


Reply to: