[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Iceweasel 17 in Debian stable?On Fri, 2013-06-07 at 17:44 +0200, Paul van der Vlis wrote:
> On 07-06-13 17:41, Paul van der Vlis wrote:
> > Hallo,
> > 
> > Ik verwonder me nogal over het feit dat er plots een Iceweasel 17 in
> > Debian stable zit. Eerder werden er toch geen packages geupdated in stable??
> > 
> > Het was me al eerder opgevallen dat er nieuwe versies van Chromium in
> > stable kwamen, maar dacht dat het om een soort test ging.
> > 
> > Kan iemand me hier meer over vertellen of een link geven?
> > Zijn er meer programma's die zo behandeld worden?
> > Icedove bijvoorbeeld?
> 
> Ik heb wat gevonden:
> http://www.debian.org/security/2013/dsa-2699
> 

De aankondiging verscheen ook op debian-devel, met enkele reacties:
http://lists.debian.org/debian-devel/2013/05/msg01572.html

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: