[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opzetten van een Postfix, ik zie door de bomen het bos niet meerOn Mon, Oct 08, 2012 at 02:07:36PM +0200, Jeroen Veldhuijzen wrote:

|| Ik kan nu daadwerkelijk mail versturen vanuit mijn mailserver Jippie!!!
|| Ik kan alleen geen mail verzenden naar mijn mailserver.
||
|| Ik krijg dan de volgende foutmelding:
||
||  Delivery to the following recipient failed permanently:
||
||  � � �[13]root@jeroenveldhuijzen.nl
[knip unable to relay blurb]

|| Ik heb als relayhost [19]mail.kpnmail.nl en [20]mailrelay.direc-adsl.nl
|| geprobeerd (deze ook respectievelijk aangepast in [21]main.cf van
|| Postfix).
|| Het lijkt alsof hij strand bij de mailserver van KPN omdat hij mijn domein
|| niet kent.
|| Die mailrelays zien dan toch dat het niet voor hun domein bestemd is en
|| stuurt het dan door?
|| Aangezien het van kpnnetwerk(mailrelay) naar kpnnetwerk(mijn thuisnetwerk)
|| gaat moet het niet geblokkeerd zijn?

Die intelligentie is niet in de mailserver van kpn geprogrammeerd. Probeer
zelf eens te bedenken hoe die mailserver moet weten dat mail voor
jeroenveldhijzen.nl naar een kpn adres moet, terwijl mail voor
willemveldhuijzen.nl naar heel ergens anders moet. Ja, het kan, en nee,
dat is veel te veel gedoe voor kpn om te programmeren voor die paar
klanten die het willen.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: