[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opzetten van een Postfix, ik zie door de bomen het bos niet meerIs er niemand die mij kan helpen?
Groet,
Jeroen Veldhuijzen

Op 2 oktober 2012 21:29 schreef Jeroen Veldhuijzen <veldmuijz@gmail.com> het volgende:
Hallo allemaal,

Ik zit vast met een postfix server.
Doel: Emailserver draaien vanuit thuisnetwerk met mijn eigen domeinnaam: jeroenveldhuijzen.nl (deze staat op mijn naam geregistreerd en is betaald :)).

Probleem: Het lijkt niet mogelijk om te mailen of te ontvangen vanuit deze server.

Wat ik gedaan heb:
Ik heb de headless server geinstalleerd (Debian 6.0 met de laatste updates erop).
Ik heb Postfix geinstalleerd en ben met dpkg-reconfigure alle vragen doorlopen (zoals geadviseerd wordt in het Debian Handbook.
Ik heb via DNSExit.com mijn dynamische ipadres geregistreerd zodat deze altijd te vinden is via jeroenveldhuijzen.nl.
Ik heb een mx record aangemaakt bij DNSExit.com en deze gekoppeld met jeroenveldhuijzen.nl.
Ik heb mijn router ingesteld op het het doorsturen van poort 25 naar 192.168.2.3:25 (begin en eindpoort op 25 gezet bij de routerkant en bij de server kant).
Ik heb twee keer gebeld met KPN internet helpdesk om te vragen of poort 25 standaard geblokkeerd is (eerste keer zou deze geblokkeert zijn maar helpdesk wist dit niet zeker, bij navraag schijnt deze geblokkeerd te zijn.       Bij een tweede keer bellen krijg ik te horen van een andere medewerker dat deze niet geblokkeerd is en dat hij gister nog iemand geholpen heeft met zijn mailserver die eerst wel werkte over poort 25 maar ineens niet meer).
Ik heb een mail geprobeerd te sturen naar root@jeroenveldhuijzen.nl en met Alpine de mailbox van root in de gaten gehouden, paar uur later kreeg ik een mail dat het bericht niet afgeleverd kon worden.
Ik heb geprobeerd vanuit de root mailbox een mail naar mijn gmailaccount te sturen, deze is ook nooit aangekomen.

Ik weet dus even niet meer waar ik het zoeken moet.
Als ik een telnet verbinding maak vanuit mijn thuisnetwerk naar 192.168.2.3 25 lukt het:

jeroen@Ubuntu-Laptop:~$ telnet
telnet> o
(to) 192.168.2.3 25
Trying 192.168.2.3...
Connected to 192.168.2.3.
Escape character is '^]'.
220 mail.jeroenveldhuijzen.nl ESMTP Postfix (Debian/GNU)

Wanneer ik dit probeer naar jeroenveldhuijzen.nl of mail.jeroenveldhuijzen.nl op poort 25 lukt dit niet:

jeroen@Ubuntu-Laptop:~$ telnet
telnet> o
(to) mail.jeroenveldhuijzen.nl 25
telnet: could not resolve mail.jeroenveldhuijzen.nl/25: Name or service not known

Misschien komt dit omdat dit vanuit mijn eigen netwerk is.
Ik heb het ook gezocht in de instelingen in mijn /etc/host /etc/resolv.conf files (howto die ik gebruikt heb):
root@mail:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    mail mail.jeroenveldhuijzen.nl

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
root@mail:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    mail mail.jeroenveldhuijzen.nl

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
root@mail:~# cat /etc/resolv.conf
domain lan
search lan
nameserver 192.168.2.254
 
 Resolv.conf al twee keer domain op jeroenveldhuijzen.nl gezet en ook search maar dit wilt hij elke keer niet bewaren (ik heb hem wel gesaved)

Ik heb ook in mijn sysctl.conf bestand twee lines veranderd:
kernel.domainname = jeroenveldhuijzen.nl
kernel.hostname = mail

 en daarna sysctl -p gedaan en ook nog een reboot. Dit heeft ook niet geholpen.

Hier de instellingen van Postfix:
root@mail:~# cat /etc/postfix/main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version


# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.

myhostname = mail.jeroenveldhuijzen.nl
mydomain = jeroenveldhuijzen.nl
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = jeroenveldhuijzen.nl, mail, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4


Ik heb een screenshot van mijn configuratie van dnsexit.com bijgevoegd, dnsexit lijkt mijn ip goed bij te houden want als ik dat telnet commando geef gaat hij wel zoeken naar mijn ipadress(hier gecheckt).
jeroen@Ubuntu-Laptop:~$ telnet
telnet> o
(to) jeroenveldhuijzen.nl 25
Trying 86.85.92.167...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out


Ik heb dus wat dingen geprobeerd en ik wil uitsluiten dat ik geen fouten heb gemaakt in de configuratie van mijn postfix en andere instellingen.
Ik ga er vanuit dat ik fouten heb gemaakt en dat dit het probleem is.

Kan iemand mij (in het geval dat KPN wel poort 25 blokkeert) verifieren of het klopt wat hier staat:
http://blog.odina.nl/2011/03/23/oplossing-voor-het-blokkeren-door-providers-van-port-25-met-een-eigen-e-mailserver/
Er staat hier:
  1. Een verstuurde e-mail gaat vanwege de laagste prioriteit (50) naar “mailserver.domeinnaam.nl”.
  2. Deze komt niet aan omdat port 25 dicht staat.
  3. De e-mail gaat verder naar “mailrelay.planet.nl” en wordt ontvangen.
  4. De e-mailserver “mailrelay.planet.nl” ziet dat deze niet verantwoordelijk is voor de e-mail en stuurt deze door naar je eigen e-mailserver “mailserver.domeinnaam.nl”.

Dat laatste puntje klinkt mij onwaarschijnlijk in de oren, waarom zou de relay server mij dan wel ineens over poort 25 kunnen benaderen?

Bij voorbaat dank voor je tijd, het is een flinke e-mail.


--

Met vriendelijke groet,

Jeroen Veldhuijzen
--

Met vriendelijke groet,

Jeroen Veldhuijzen


Reply to: