[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mounten van NFSOn Wed, 2012-03-14 at 22:05 +0100, Paul van der Vlis wrote: 
> Op 14-03-12 21:33, Geert Stappers schreef:
> > On Wed, Mar 14, 2012 at 09:13:29PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> >> Hallo,
> >>
> >> Het valt me op dat mounten van NFS tijdens booten niet altijd goed gaat
> >> (soms wel en soms niet). Als je dan na booten "mount -a" uitvoert als
> >> root dan wordt er gewoon wel altijd keurig gemount, maar dat is niet
> >> altijd bruikbaar.
> >>
> >> Weet iemand een oorzaak en/of oplossing van/voor dit probleem?
> > 

Ik ondervind zelf ook wel eens hinder van dit probleem, het kan ook zijn
dat de map /var/run/network/mountnfs reeds bestaat (deze wordt
miesschien niet verwijderd bij unmount?), hierop wordt gecheckt
in /etc/network/if-up.d/mountnfs.sh

[...]

> 
> Groet,
> Paul.
> 

Mvg,
Steven

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: