[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mounten van NFSOn Wed, Mar 14, 2012 at 09:13:29PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Het valt me op dat mounten van NFS tijdens booten niet altijd goed gaat
> (soms wel en soms niet). Als je dan na booten "mount -a" uitvoert als
> root dan wordt er gewoon wel altijd keurig gemount, maar dat is niet
> altijd bruikbaar.
> 
> Weet iemand een oorzaak en/of oplossing van/voor dit probleem?

Mogelijke oorzaak: netwerkswitch heeft de poort nog niet actief.

Eventueele workaround: aan einde van de init scripts
een `mount -a` toevoegen.


Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: