[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FirmwareDavid Hartveld schrijft:
> Firmware die vroeger in de kernel distributie (dus linux-image-*) zat,
> wordt tegenwoordig apart gepackaged. Je hebt package
> firmware-linux-nonfree[1] nodig. Zie ook firmware-linux{,-free}.

-free bleek te zijn geïnstalleerd, maar -nonfree en meta-package
firmware-linux niet.
De meldingen bij het opstarten zijn nu verdwenen. Mijn dank is groot!


Reply to: