[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FirmwareVoor mijn ATi Radeon 9500 videokaart wordt de R300 driver gebruikt.
Bij het opstarten verschijnen o.a. deze meldingen:

Waiting for /dev to be fully populated...
[    7.359039] radeon_cp: Failed to load firmware "radeon/R300_cp.bin"
[    7.359090] [drm:r100_cp_init] *ERROR* Failed to load firmware!
[    7.359135] radeon 0000:01:00.0: failed initializing CP (-2).
[    7.359177] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
done.

Wat is er dan nog nodig om die firmware te laden?

Dit staat in /etc/apt/sources.list:

deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib

deb http://www.debian-multimedia.org/ wheezy main non-free
deb-src http://www.debian-multimedia.org/ wheezy main non-free


Reply to: