[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Lettergrootte in de consoleTen tijde van Grub1 kon ik met de 'vga='-optie in /boot/grub/menu.lst de
lettergrootte in de console bepalen.
Sinds Grub2 is die lettergrootte te klein, maar ik heb er geen invloed
meer op kunnen uitoefenen.

In /etc/default/grub staat deze regel:

    GRUB_CMDLINE_LINUX="vga=788"

maar die heeft geen invloed. (En nee, ik ben 'update-grub' niet
vergeten.) De 'vga='-optie heet trouwens 'deprecated' te zijn.

Ben ook ergens tegengekomen dat er zoiets in /etc/default/grub zou
moeten staan:

    GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1280x1024x32

maar dat doet ook niks. Weet ook niet wat daar precies zou _mogen_
staan.

Nu zijn er een paar applicaties geïnstalleerd die lettergrootte en
-type in de console beïnvloeden; ik neem aan dat die de settings in
Grub2 overrulen - en zitten ze ook niet _elkaar_ in de weg?
Deze heb ik kunnen ontdekken:

consolekit
keyboard-configuration (bepaalt de settings in /etc/default/keyboard)
kbd
console-common
console-data
console-setup
console-setup-linux

Bij het opstarten zie ik eerst het grote standaard VGA-font; dan ineens
wordt de lettergrootte erg klein. Ik zie geen meldingen die daarmee te
maken kunnen hebben.
Eventjes later weer een ander lettertype, het blijft klein, met deze
meldingen:

    Setting console screen modes.
    Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
    Setting up console font and keymap... done.

Vraag is dus, is er iemand die wel kans ziet de lettergrootte (en evt.
-type) in de console in te stellen, en zo ja, welke van de bovenstaande
applicaties zijn geïnstalleerd, en wat staat er in /etc/default/grub
bij GRUB_CMDLINE_LINUX ?


Reply to: