[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Squeeze en IPv6On Sun, May 29, 2011 at 11:51:15AM +0200, Jelle de Jong wrote:
> On 28-05-11 17:54, Paul van der Vlis wrote:
> > 
> >  en wat de juiste manier is om networking te herstarten.
> 
> Verder is /etc/init.d/networking restart niet meer ondersteund en dien
> je de ifup vlan2 and ifdown vlan2 commands te gebruiken.
> 
> man interfaces
> man ifup


Wat ik ondertussen[1] geleerd hebt, is op 1 regel

  ifdown vlan2 ; ifup vlan2

te doen. Dus twee commandos, geschieden door een puntkomma, in 1 keer geven.

Dat is ook wat het meeste op een herstart lijkt. Wat er vooral belangrijk
aan is, is dat je na een `ifdown`, ook meteen de `ifup` doet.


Groeten
Geert Stappers

Voetnoot
[1]: met vallen en opstaan


P.S.

Toen ik zou juist de manual page van `ifup` wilde nalezen, bleek die er
niet te zijn. Het package ifupdown was niet ge-installeerd. Eindelijk
`man ifup` gelezen op een computer waar het wel aanwezig was.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: