[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kan debian geen minix partities lezenOn 05/28/2011 09:54 AM, Roelof Wobben wrote:
Hoi,

Ik heb mijn schijf als volgt ingedeeld.

sdb1   swap
sdb2   /
sdb3  /home
sdb4 minix

The minix patities contains 3 sub partities.

But now I see these messages appear in .xsession error file :

Initializing nautilus-gdu extension

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb7 is a logical partition but no extended partition exists

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb6 is a logical partition but no extended partition exists

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb5 is a logical partition but no extended partition exists

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb7 is a logical partition but no extended partition exists

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb6 is a logical partition but no extended partition exists

(gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb5 is a logical partition but no extended partition exists
 
** (gnome-terminal:2010): WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
 

(nautilus:1932): Nautilus-GDU-WARNING **: unable to query info: De opgegeven locatie wordt niet ondersteund


(nautilus:1932): Nautilus-GDU-WARNING **: unable to query info: De opgegeven locatie wordt niet ondersteund

Kan het zijn dat Debian geen minix partities kan lezen en mounten.

Roelof

Hoi Roelof,

Hoe heb je de partities aangemaakt?  Partitie sb4 zou een extended partitie moeten zijn, niet van type minix.  Het lijkt erop dat je het type van de extended partitie hebt verandert in minix.  De logische partities sb5, sb6, en sb7 moeten dan wel van type minix zijn.  Voor zover ik weet ondersteunt de debian kernel wel standaard het minix file system.
Wat is de output van "fdisk -l"  (als root)?

Groeten,
Eric

Reply to: