[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kan debian geen minix partities lezenOn Sat, May 28, 2011 at 07:54:58AM +0000, Roelof Wobben wrote:
> Hoi, 

Hallo

> 
> Ik heb mijn schijf als volgt ingedeeld.
> 
> sdb1   swap 
> sdb2   / 
> sdb3  /home 
> sdb4 minix 

Ja. Mag ik dat ook nogs eens zien als output van
  /sbin/fdisk -l /dev/sdb


> The minix patities contains 3 sub partities.
> 
> But now I see these messages appear in .xsession error file : 
> 
> Initializing nautilus-gdu extension
> 
> (gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb7 is a logical partition but no extended partition exists
> 
> (gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb6 is a logical partition but no extended partition exists
> 
> (gdu-notification-daemon:1942): libgdu-WARNING **: Partition /org/freedesktop/UDisks/devices/sdb5 is a logical partition but no extended partition exists
> 
> ** (gnome-terminal:2010): WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
>  
> (nautilus:1932): Nautilus-GDU-WARNING **: unable to query info: De opgegeven locatie wordt niet ondersteund
> 
> Kan het zijn dat Debian geen minix partities kan lezen en mounten?

Dat is een een wat ongelukkige vraag, laat de vraag als

~ Kan het zijn dat Debian geen minix file system kan lezen en mounten?

Wat ik kan zien op de ene computer waar ik gekeken heb, kan het.
De noodzakelijke kernel module is aanwezig op disk,
maar standaard niet geladen.  screenshot:
| stappers@viggo:~
| $ cd /lib/modules/$(uname -r )
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ find . -name minix
| ./kernel/fs/minix
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ file kernel/fs/minix/
| kernel/fs/minix/: directory
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ ls kernel/fs/minix/
| minix.ko
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ cat /proc/filesystems | grep minix
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ sudo modprobe minix
| [sudo] password for stappers: 
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ cat /proc/filesystems | grep minix
| 	minix
| stappers@viggo:/lib/modules/2.6.32-5-powerpc
| $ 

Mijn advies is om het volgende te doen:  Wordt root
  modprobe minix
  mount -t minix /dev/sdc3 /mnt

Daarbij is '/dev/sdc3' een partitie waar van zeker is,
dat het een partitie met een minix file system is.


> Roelof
> 

Groeten Stappers
die probeert te vertellen dat
een partitie en file system verschillende zaken zijn.
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: