[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: icedtea-plugin in sid?On Tue, May 10, 2011 at 10:31:25PM +0200, Tom wrote:
> Hey,
> 
> Om hele lappen plakwerk van dependencies te vermijden kort en bondig:
> draait hier iemand sid && de icedtea-plugin?
> 
> Die plugin zit bij mij al een hele poos (een week of twee) verstrikt
> in wat dependencies (betrokken pakketten zijn icedtea-netx en de JRE
> van OpenJDK), in een kluwen waar ik tot mijn frustratie slechts met
> moeite mijn weg in vind (en waar in versie-strings "ubuntu" voorkomt).
> 
> Alles lost zichzelf meestal snel op in sid, al zeker kleine problemen
> met dependencies, maar 't duurt langer dan ik gewend ben. Ik heb er
> niks over zien voorbijkomen op debian-user, en bug reports zijn er ook
> niet.
> 
> Dus wou ik eens polsen -- heeft hier iemand gelijkaardige problemen,
> of net niet?

Ja, ik heb ook een bugreport gepost.
Enige oplossing tot nog toe: voeg een experimental repository toe aan
apt en stel pinning goed in.

Volgens mij is het probleem vrij ernstig. De developpers vonden het echter
minder belangrijk (al mijn java apps hebben javaws nodig, dus java zonder
javaws is voor mij nutteloos).

PS for the record: het probleem ontstaat bij een upgrade van openjdk-6-jre
naar de  6b18-1.8.7-3-versie. Die versie heeft geen javaws meer.

Met vriendelijke groet,
Huub Reuver


Reply to: