[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

icedtea-plugin in sid?Hey,

Om hele lappen plakwerk van dependencies te vermijden kort en bondig:
draait hier iemand sid && de icedtea-plugin?

Die plugin zit bij mij al een hele poos (een week of twee) verstrikt
in wat dependencies (betrokken pakketten zijn icedtea-netx en de JRE
van OpenJDK), in een kluwen waar ik tot mijn frustratie slechts met
moeite mijn weg in vind (en waar in versie-strings "ubuntu" voorkomt).

Alles lost zichzelf meestal snel op in sid, al zeker kleine problemen
met dependencies, maar 't duurt langer dan ik gewend ben. Ik heb er
niks over zien voorbijkomen op debian-user, en bug reports zijn er ook
niet.

Dus wou ik eens polsen -- heeft hier iemand gelijkaardige problemen,
of net niet?

Abend,
Tom


Reply to: