[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Load vraagjeOn Mon, Feb 21, 2011 at 06:27:31PM +0100, Eric wrote:
> On 02/21/2011 10:36 AM, Arjen Bax wrote:
> >De uitleg van load staat onder meer in dit Wikipedia-artikeltje:
> ><http://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)>
> >
> >>$ uptime
> >> 15:23:44 up 3:27, 4 users, load average: 0.11, 0.09, 0.18
> >Deze redelijk lage load gecombineerd met hoge cpu-usage kun je
> >interpreteren: je PC staat eindelijk eens zijn geld te verdienen in
> >plaats van eigenlijk alleen maar te wachten. Vrijwel alle beschikbare
> >cpu-tijd wordt nuttig gebruikt zonder dat er veel processen op hun
> >beurt moeten wachten.
> >
> Dat snap ik. Het is alleen anders dan het vroeger is geweest. Een
> paar kernels terug gaf "load" een waarde van bijna 4 voor dezelfde situatie.
> Volgens wikipedia zou het ook de som moeten zijn van de processen in
> runnable én running state. Je kunt nu niet het verschil zien tussen
> een computer die bijna niks doet (snel wachten) en een computer die helemaal
> vol staat.

Uit het oorspronkelijke bericht:
| $ top
| top - 15:22:31 up 3:26, 4 users, load average: 0.07, 0.08, 0.19
| Tasks: 168 total,  1 running, 167 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
| Cpu(s): 97.6%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 1.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
| Mem:  4148432k total, 1581340k used, 2567092k free,  36612k buffers
| Swap: 7815580k total,    0k used, 7815580k free,  645888k cached
| 
|  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
| 12704 eric   20  0 510m 466m 1728 S 392 11.5 239:26.64 elmfract

Start nog een keer 'elmfract' en zie dat dat "user percentage" verdubbeld.


Een vol restaurant hoeft geen wachtrij voor de deur te hebben.


De boodschap is dat dat "cpu load" en "load" verschillende zaken zijn.Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: