[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Load vraagjeDe uitleg van load staat onder meer in dit Wikipedia-artikeltje:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)>

> $ uptime
>  15:23:44 up  3:27,  4 users,  load average: 0.11, 0.09, 0.18

Deze redelijk lage load gecombineerd met hoge cpu-usage kun je
interpreteren: je PC staat eindelijk eens zijn geld te verdienen in
plaats van eigenlijk alleen maar te wachten. Vrijwel alle beschikbare
cpu-tijd wordt nuttig gebruikt zonder dat er veel processen op hun
beurt moeten wachten.

(Computer=apparaat om zeer snel te wachten, volgens het vakbrabbelbestand.)


Vriendelijke groeten,
Arjen Bax


Reply to: