[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Load vraagjeOn 02/21/2011 10:36 AM, Arjen Bax wrote:
De uitleg van load staat onder meer in dit Wikipedia-artikeltje:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)>

$ uptime
  15:23:44 up  3:27,  4 users,  load average: 0.11, 0.09, 0.18
Deze redelijk lage load gecombineerd met hoge cpu-usage kun je
interpreteren: je PC staat eindelijk eens zijn geld te verdienen in
plaats van eigenlijk alleen maar te wachten. Vrijwel alle beschikbare
cpu-tijd wordt nuttig gebruikt zonder dat er veel processen op hun
beurt moeten wachten.

Dat snap ik.  Het is alleen anders dan het vroeger is geweest.  Een
paar kernels terug gaf "load" een waarde van bijna 4 voor dezelfde situatie.
Volgens wikipedia zou het ook de som moeten zijn van de processen in
runnable én running state.  Je kunt nu niet het verschil zien tussen
een computer die bijna niks doet (snel wachten) en een computer die helemaal
vol staat.

Eric


Reply to: