[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vage mysql text grens
On 01/07/11 21:32, Jan Claeys wrote:
> Paul Gevers schreef op di 04-01-2011 om 22:39 [+0100]:
>> Je hebt zeker een UTF-8 systeem. Dan is er als ik het goed is meer
>> ruimte nodig per character, namelijk 3 bytes ipv 1. 
> 
> UTF-8 heeft 1, 2, 3 of 4 bytes per teken nodig (voor karakters uit de
> ASCII-tekenset is het altijd 1 byte).

Helemaal correct.

> Mogelijk reserveert MySQL wel het "potentiële maximum" omdat elementen
> in een index "fixed length" opgeslagen worden?

Zoiets ja. In ieder geval reserveert MySQL wel die ruimte (weet niet
meer of het nu de volle 4 bytes was of maar 3 bytes).

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: