[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy links> Hartelijk dank!
> Wordt vervolgd,

Laat even weten of het werkt (off-list?)... Volgens mij lukt het nog
niet om de talen te wijzigen (ik denk dat niet alle benodigde bestanden
worden toegevoegd.) Mocht je voor mij een sample hebben (of een url
weet) dan kan ik zelf een beetje testen hoe het werkt. Begrijp me
overigens niet verkeerd, ik ben geen programmeur en heb geen verstand
van het daisy protocol, dus kan dit programma niet uitbreiden en/of
verbeteren.

MVG
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: