[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy linksIk heb de bibliotheek op orde en volgens mij doet de gui het ook (kan ik
niet testen omdat ik geen DTB heb). Je kunt ze hopelijk binnenkort
installeren vanaf:
https://launchpad.net/~paul-climbing/+archive/testing-area

Ik ben het met de opmerking van Vincent eens dat het een project is dat
waarschijnlijk niet 100% af is. Volgens mij is het een afstudeer project
geweest van 4 studenten die er sindsdien niets meer aan hebben gedaan.
Maar misschien heb je geluk en doet het wat je wilt.

Overigens was ik niet onder de indruk van die ander web-sites.

Veel plezier
Paul


On 07/09/10 14:29, Dirk Schouten wrote:
> Beste Paul,
> Hartelijk dank voor je uitgebreide mail met de vele links. Die komt
> precies op tijd!
> 
> Ik heb nu vakantie en alle tijd om e.e.a. uit te zoeken, d.w.z. het
> vinden van een simpel aan de praat te krijgen DAISY speler onder Ubuntu
> 10.4 LTS.
> Met hartelijke groet,
> 
> Ik zal mijn avonturen bijhouden.
> Hartelijke groet,
> Dirk
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: