[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy links> Stap 1, Stap 2 en Stap 3 zijn duidelijk.
> Maar dan eindigt Stap 3 met:
> Now you're ready to start installing software from the PPA!
> 
> Waar vind ik hoe ik dat moet doen?
> 
> Staan die software dan al ergens? Of zie ik iets voer het hoofd?

Simpel. Gebruik nu het programma dat je altijd gebruikt als je nieuwe
software wilt installeren in Ubuntu (Software center ofzoiets). Zoek op
daisygui en je zou het pakket moeten vinden.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: