[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Praten met een MS Exchange serverHallo,

Dit E-mailtje heeft als "Subject: Praten met een MS Exchange server"
dat is namelijk wat ik moet [1].

Het subject had ook "Hoe praat openchangeclient tegen MS Exchange",
maar dan blijven de mogelijkheden beperkt tot 'openchangeclient'.

Om met een MS Exchange server te kunnen praten, heb ik reeds
gekeken hoe ver ik met Davmail [2] kom, maar die mogelijkheid
brengt mij nog niet bij mijn doel. Het schijnt dat het DAVmail
gebruik maakt van WebDAV [3], iets wat Exchange 2003 default aan
heeft staan. De Exchange 2007 server waar ik mee te maken heb,
heeft echter geen WebDAV functie actief.

Een mogelijke oplossing van mijn wens c.q. probleem
zou dus inderdaad kunnen zijn dat de Exchange server in kwestie
wel WebDAV gaat praten. Maar dat traject is niet voor deze lijst.

Een mogelijkheid waar ik eerder mijn hoofd aangestoten heb,
is evolution-exchange. Waar dat kapot ging, weet ik niet meer.
Mochten er recente en goede ervaringen zijn met e-e, dan wil
ik evolution-exchange wel opnieuw proberen.

Nu dan het traject waar ik nu ben. Ik openchange [4] gevonden
en ben mij er in aan het verdiepen. Niet met de gewenste snelheid,
vandaar dit E-mailtje. Openchangeclient zit nog in sid [5] en je raadt
het al, de machine waar het op moet gaan draaien is 'testing'.
Een `apt-get source openchangeclient`, `cd openchange[tab]`
en `dpkg-checkbuilddeps` leert snel dat het bouwen op een
'testing systeem' nog niet gaat. Wel kan men dan de manual page
lezen ( `nroff -man doc/man/man1/openchangeclient.1 | less` )

Maar dan wordt mij niet duidelijk hoe de Exchange server aangesproken
wordt. Het zou over HTTPS kunnen gaan, maar zou ook via SMB kunnen gaan.
Openchange komt immers uit de Samba hoek. Door naar de openchange
mailinglist te gaan, krijg ik wel die vraag beantwoord, maar niet meer
dan dat.

Welke tools gebruiken jullie 
 om tegen een MS exchange server aan te praten?


Groeten
Geert Stappers


[1] Bedrijf van mijn werkgever is een werkmaatschappij in een "holding"
en de E-mail/Agenda/Adresboek services zijn van een "zusterbedrijf"
m.b.v. "Exchange" ( en helaas "Iedereen heeft toch MS Outlook" houding )
[2] http://davmail.sourceforge.net/
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV
[4] http://www.openchange.org/
[5] http://packages.debian.org/sid/openchangeclient

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: